Прием

ДГ№55 ,,Незабравка”, с.Хан Аспарухово, общ. Стара Загора спазва Системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски   заведения на територията на Община Стара Загора.Заявления за прием се подават и на място в ДГ с Входящ №, като от своя страна Директорът прави регистрацията, ако родителите не могат.При деца на 2 години не се подава онлайн регистрация, а само на място.