За нас

ДГ 55 Незабравка, Стара Загора е детско заведение за целодневна грижа за деца. Организацията на режима на децата е целодневна.

Финансирането на ДГ 55 Незабравка, Стара Загора е общинско.

Директор на Целодневна детска градина №55 Незабравка, Стара Загора е г-жа Донка Стоилова