Екип

В ДГ№55 ,,Незабравка“, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора работят следните специалисти:

 1. Донка Стоилова – Директор от 30.10.2017г. до днс
 2. Надя Делчева – старши учител
 3. Бонка Горанова – учител
 4. Милена Сандева – учител
 5. Антоанета Иванова – Паташева – помощник на учителя
 6. Николина Денева – счетоводител
 7. Кера Стоянова – домакин
 8. Пенка Василева – медицински специалист
 9. Златина Алексиева – готвач
 10. Стефанка Динева – хигиенист
 11. Зина Насуф – помощник-възпитател