Екип

В ДГ№55 ,,Незабравка”, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора работят следните специалисти:

 1. Донка Стоилова – Директор от 30.10.2017г. до днс
 2. Даниела Вълканова – Учител
 3. Радослава Желязкова – Учител
 4. Милена Сандева – Учител
 5. Николина Денева – Счетоводител
 6. Кера Стоянова – Домакин
 7. Пенка Василева – Медицински специалист
 8. Златина Алексиева – Готвач
 9. Стефанка Динева – Хигиенист
 10. Зина Насуф – Помощник-възпитател
 11. Нела Иванова – Образователен медиатор по проект АПСПО
 12. Стефанка Костадинова – Социален работник по проект АПСПО